Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian cho 3 điểm , , . Gọi là mặt phẳng chứa , sao cho khoảng cách từ tới mặt phẳng bằng . Phương trình mặt phẳng là.

Trong không gian  cho 3 điểm ,,. Gọi  là mặt phẳng chứa , sao cho khoảng cách từ  tới mặt phẳng  bằng . Phương trình mặt phẳng  là.

  1. .

  2. .

  3. .        

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi với là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng cần tìm. Ta có . Vì qua nên hay Khi đó Mặt khác Với chọn suy ra mặt phẳng cần tìm là . Với chọn suy ra mặt phẳng cần tìm là .

Gọi  với  là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng cần tìm.

Ta có .

 qua  nên  hay

Khi đó

Mặt khác

 

Với  chọn  suy ra mặt phẳng cần tìm là .

Với  chọn suy ra mặt phẳng cần tìm là .

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian tọa độ cho đường thẳng có phương trình và mặt phẳng có phương trình . Tính của góc tạo bởi đường thẳng và mặt phẳng .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG