Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian chỉ có 5 loại khối đa diện đều như hình vẽ: Mệnh đề nào sau đây đúng?

Trong không gian chỉ có 5 loại khối đa diện đều như hình vẽ:

Mệnh đề nào sau đây đúng?

  1. Mọi khối đa diện đều có số mặt là những số chia hết cho 4.

  2. Mọi khối lập phương và khối bát diện đều có cùng số cạnh.

  3. Khối tứ diện đều và khối bát diện đều có 1 tâm đối xứng.

  4. Khối 12 mặt đều và khối 20 mặt đều có cùng số đỉnh.

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là B.Mọi khối lập phương và khối bát diện đều có cùng số cạnh. Như vậy, khối lập phương và khối bát diện đều có số cạnh bằng nhau (12 cạnh).

Đáp án đúng là B. Mọi khối lập phương và khối bát diện đều có cùng số cạnh.

Như vậy, khối lập phương và khối bát diện đều có số cạnh bằng nhau (12 cạnh).

1

Câu hỏi tương tự

Cho tứ diện S.ABC, đáy ABC là tam giác vuông tại B, AC = 5. Hai mặt bên (SAB)và (SAC) cùng vuông góc với (ABC) và SC hợp với (ABC) góc . Thể tích khối cầu ngoại tiếp S.ABC bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG