Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian , biết mặt phẳng qua và vuông góc với hai mặt phẳng , . Giá trị bằng

Trong không gian , biết mặt phẳng  qua  và vuông góc với hai mặt phẳng , . Giá trị  bằng

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi là mặt phẳng cần tìm và là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng . Mặt phẳng có vectơ pháp tuyến ; mặt phẳng có vectơ pháp tuyến . Ta có: . Mặt phẳng qua có vectơ pháp tuyến nên có phương trình là: . Vậy .

Gọi  là mặt phẳng cần tìm và là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng .

Mặt phẳng có vectơ pháp tuyến ; mặt phẳng có vectơ pháp tuyến.

Ta có:

.

Mặt phẳng   qua  có vectơ pháp tuyến  nên có phương trình là:

.

Vậy .

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian , cho ba điểm , , . Gọi là trực tâm của tam giác . Giá trị của bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG