Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian , biết mặt phẳng cắt mặt cầu : theo đường tròn giao tuyến có bán kính . Giá trị là:

Trong không gian , biết mặt phẳng  cắt mặt cầu :  theo đường tròn giao tuyến  có bán kính .  Giá trị  là:

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Mặt cầu có tâm , bán kính ; . Vậy . Chọn A

Mặt cầu có tâm , bán kính ; .

Vậy . Chọn A

1

Câu hỏi tương tự

Cho điểm và đường thẳng . Phương trình mặt cầu có tâm và cắt đường thẳng d tại hai điểm A, B sao cho tam giác diện tích tam giác bằng là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG