Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian 0xyz, cho hai điểm A ( 1 ; 3 ; − 1 ) và B ( 3 ; − 1 ; 3 ) . Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB có phương trình là

Trong không gian 0xyz, cho hai điểm  và . Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB có phương trình là

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian , cho hai vectơ và . Gọi là vectơ cùng hướng với với và . Tọa độ của vectơ là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG