Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong kì thi, thí sinh được phép thi 3 lần. Xác suất lần đầu vượt qua kì thi là 0,9. Nếu trượt lần đầu, thì xác xuất vượt qua kì thi ở lần thứ hai là 0,7. Nếu trượt cả hai lần đầu và lần thứ hai, thì xác suất vượt qua kì thi ở lần thứ ba là 0,3. Tính xác suất để thí sinh đậu.

Trong kì thi, thí sinh được phép thi 3 lần. Xác suất lần đầu vượt qua kì thi là 0,9. Nếu trượt lần đầu, thì xác xuất vượt qua kì thi ở lần thứ hai là 0,7. Nếu trượt cả hai lần đầu và lần thứ hai, thì xác suất vượt qua kì thi ở lần thứ ba là 0,3. Tính xác suất để thí sinh đậu. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

4

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho ba điểm A(3;-2;-2), B(3;2;0), C(0;2;1) Phương trình mặt phẳng (ABC) là

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG