Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong hai số : (n là số nguyên dương), số nào lớn hơn ?

Trong hai số : square root of n plus square root of n plus 2 end root space v à space 2 square root of n plus 1 end root (n là số nguyên dương), số nào lớn hơn ?

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

T ì m c á c s ố nguy ê n t ố x;y ; z tho ả m ã n x y + 1 = z 2

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG