Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong hệ trục tọa độ Oxy cho tam giác ABC với A(1;7), B(8;6) và (với i, j là hai véctơ đơnvị). Khì đó chu vi tam giác ABC là:

Trong hệ trục tọa độ Oxy cho tam giác ABC với A(1;7), B(8;6) và stack O C with rightwards arrow on top equals 7 i with rightwards arrow on top plus j with rightwards arrow on top (với i, j là hai véctơ đơn vị). Khì đó chu vi tam giác ABC là:
 

  1. square root of 2 open parentheses square root of 13 plus 11 close parentheses

  2. 10 open parentheses square root of 2 plus 11 close parentheses

  3. 20 open parentheses square root of 2 plus 1 close parentheses

  4. 20 square root of 2

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y = x 9 + ( m − 2 ) x 7 − ( m 2 − 4 ) x 6 + 7 đạt cực tiểu tại x = 0 ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG