Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong hệ trục tọa độ Oxy cho tam giác ABC với A(-2;2) B(0;3) và ( với i,j là hai véctơ đơn vị). Khi đó diện tích tam giác ABC là

Trong hệ trục tọa độ Oxy cho tam giác ABC với A(-2;2) B(0;3) và stack O C with rightwards arrow on top equals i with rightwards arrow on top plus j with rightwards arrow on top ( với i,j là hai véctơ đơn vị). Khi đó diện tích tam giác ABC là

  1. 5 over 2

  2. 5

  3. 3 over 2

  4. 5 over 4

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong Oxyz cho đường thẳng (d): 2 x + 1 ​ = 1 y − 1 ​ = 3 z − 2 ​ và mặt phẳng ( P ) : x − y − z − 1 = 0 . Tìm phương trình chính tắc của đường thẳng ( △ ) đi qua A(1;1;-2) song song với mặt phẳng (P)...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG