Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong hệ trục Descartes vuông góc Oxyz, cho tam giác ABC. Công thức diện tích tam giác ABC là:

Trong hệ trục Descartes vuông góc Oxyz, cho tam giác ABC. Công thức diện tích tam
giác ABC là:

  1. S=

  2. S=

  3. S=

  4. Cả A, B, C.

K. Duyên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Cả bacâu A, B, Cđều đúng. Chọn D

Cả ba câu A, B, C  đều đúng. Chọn D

4

Câu hỏi tương tự

Cho khối chóp S.ABC có đường cao SA bằng 2a, tam giác ABC vuông ở C có A B = 2 a , C A B = 3 0 0 . Gọi H và K lần lượt là hình chiếu của A trên SC và SB. Tính thể tích khối chóp H.ABC.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG