Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong hệ tọa độ Oxyz , cho A 1 , A 2 lần lượt là hình chiếu của A(2;-3;1) lên Ox, Oy. Phương trình mặt phẳng (AA 1 A 2 ) là:

Trong hệ tọa độ Oxyz , cho A1, A2 lần lượt là hình chiếu của A(2;-3;1) lên Ox, Oy. Phương trình mặt phẳng (AA1A2) là:

  1. 3x+2y-6z+6 = 0

  2. 3x-2y-6z-6 = 0

  3. 3x-2y-6z+6 = 0

  4. 3x-2y+6z-6 = 0

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có tâm đường tròn ngoại tiếp là I I(-2;1) thảo mãn A I B = 9 0 ∘ .Chân đường cao kẻ từ A đến BC là D(-1;-1),đường thẳng AC đi qua điểm M(-1;4).Tìm ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG