Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng d có phương trình x-2y+1=0. Viết phương trình đường thẳng d’ là ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo véctơ v ( 2 ; 3 )

Trong hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng d có phương trình x-2y+1=0. Viết phương trình đường thẳng d’ là ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo véctơ

R. Robo.Ctvx2

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

M left parenthesis negative 1 semicolon 0 right parenthesis element of d comma M to the power of apostrophe equals T subscript v with rightwards arrow on top end subscript left parenthesis M right parenthesis rightwards double arrow M to the power of apostrophe left parenthesis 1 semicolon 3 right parenthesis d to the power of apostrophe divided by divided by d rightwards double arrow d to the power of apostrophe colon x minus 2 y plus c equals 0 M to the power of apostrophe element of d to the power of apostrophe rightwards double arrow c equals 5 rightwards double arrow d to the power of apostrophe colon x minus 2 y plus 5 equals 0

2

Câu hỏi tương tự

Cho hình vuông (NHư hình vẽ). Phép biến hình nào sau đây biến tam giác DEI thành tam giác CFI?

23

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG