Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong hộp có 1000 chiếc thẻ đánh số từ 1 đến 1000, có bao nhiêu cách rút hai thẻ sao cho tổng hai thẻ nhỏ hơn 700.

Trong hộp có 1000 chiếc thẻ đánh số từ 1 đến 1000, có bao nhiêu cách rút hai thẻ sao cho tổng hai thẻ nhỏ hơn 700.

  1.  240250

  2. 121801

  3.  243253

  4. 121975  

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. 121801

ĐÁP ÁN B. 121801 

3

Câu hỏi tương tự

Chèn 4 số vào giữa số 6 và số 1 để được 6 số hạng đầu của cấp số cộng. Tổng 10 số hạng đầu của cấp số cộng là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG