Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong hình dưới, biết ABCD là hình thang vuông, tam giác BMC đều. Số đo của góc ABC là: A. 60 o B. 130 o C. 150 o D. 120 o

Trong hình dưới, biết ABCD là hình thang vuông, tam giác BMC đều. Số đo của góc ABC là:

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8

A. 60o       B. 130o       C. 150o       D. 120o

  1. 60o

  2. 130o

  3. 150o

  4. 120o

P. Trần

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Độ dài 2 đường chéo của hình thoi lần lượt là 6 cm và 4 cm. Độ dài cạnh của hình thoi là: A. 13 cm B. √13 cm C. 52 cm D. √52 cm

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG