Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong hình có a quả cầu trắng và b quả cầu đen. Lấy ngẫu nhiên một quả cầu. Tìm xác suất để lấy được quả cầu trắng.

Trong hình có a quả cầu trắng và b quả cầu đen. Lấy ngẫu nhiên một quả cầu. Tìm xác suất để lấy được quả cầu trắng. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi A là biến cố "lấy được quả cầu trắng". Khi lấy ngẫu nhiên từ bình ra một quả cầu, ta có thể lấy được bất kì quả cầu nào trong số a +b quả cầu có trong bình. Như vậy số kết cục duy nhất đồng khả năng có thể xảy ra trong phép thử ∣ Ω ∣ = a + b Từ đó theo định nghĩa cổ điển về xác suất, ta có: P ( A ) = ∣ Ω ∣ ∣ Ω A ​ ∣ ​ = a + b a ​

Gọi A là biến cố "lấy được quả cầu trắng". Khi lấy ngẫu nhiên từ bình ra một quả cầu, ta có thể lấy được bất kì quả cầu nào trong số a +b quả cầu có trong bình. Như vậy số kết cục duy nhất đồng khả năng có thể xảy ra trong phép thử 

Từ đó theo định nghĩa cổ điển về xác suất, ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho ba điểm A(3;-2;-2), B(3;2;0), C(0;2;1) Phương trình mặt phẳng (ABC) là

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG