Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong dao động của một con lắc đơn, tại vị trí cao nhất thì A. cơ năng bằng 0. B. thế năng đạt giá trị cực đại. C. động năng đặt giá trị cực đại. D. thế năng bằng động năng.

Trong dao động của một con lắc đơn, tại vị trí cao nhất thì

    A. cơ năng bằng 0.

    B. thế năng đạt giá trị cực đại.

    C. động năng đặt giá trị cực đại.

    D. thế năng bằng động năng.

  1. cơ năng bằng 0.

  2. thế năng đạt giá trị cực đại.

  3. động năng đặt giá trị cực đại.

  4. thế năng bằng động năng.

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B

Chọn B

1

Câu hỏi tương tự

Chọn câu đúng. Một người nhấc một vật có khối lượng 6kg lên độ cao 1m rồi mang vật đi ngang được một độ dời 30m. Công tổng cộng mà người đã thực hiện là A.1860J B.1800J. C.180J. D.60J.

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG