Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các ví dụ dưới đây, trường hợp nào vật chuyển động được coi như là chất điểm?

Trong các ví dụ dưới đây, trường hợp nào vật chuyển động được coi như là chất điểm?

  1. Quả banh được đá từ khung thành bên này đến khung thành kia trong sân vận động.

  2. Một người nâng vật nặng từ mặt đất lên bàn.

  3. Em bé đang chơi xích đu.

  4. Quả banh xoay trên tay diễn viên xiếc.

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Một vật chuyển động được coi là chất điểm nếu kích thước của nó rất nhỏ so với độ dài đường đi.

Một vật chuyển động được coi là chất điểm nếu kích thước của nó rất nhỏ so với độ dài đường đi.

1

Câu hỏi tương tự

Cho ô tô đang di chuyển trên đường, chọn cột mốc bên đường làm vật mốc và gắn vào đó 1 hệ toạ độ. Dựa vào những yếu tố này ta sẽ xác định được

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG