Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong C, phương trình = 1 - i có nghiệm là:

Trong C, phương trình fraction numerator 4 over denominator z plus 1 end fraction= 1 - i có nghiệm là:

  1. z = 2 - i

  2. z = 3 +2i

  3. z = 5-3i

  4. z = 1+ 2i

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình x 4 + ( 3 + i 2 2 ​ ) x 2 − 4 + i 8 2 ​ = 0 .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG