Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các phương trình sau, phương trình nào vô nghiệm?

Trong các phương trình sau, phương trình nào vô nghiệm?

R. Robo.Ctvx7

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Do ( 7 ​ ) 2 + 1 2 < 3 2 nên phương trình 7 ​ sin x + cos x = 3 vô nghiệm. Chọn đáp án C

Do  nên phương trình  vô nghiệm.

Chọn đáp án C

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình: 4sinx.cosx+2sinx- 2 3 ​ cosx- 3 ​ =0

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG