Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các phương trình sau: , phường trình nào vô nghiệm?

Trong các phương trình sau:

 begin mathsize 18px style cos open parentheses x close parentheses equals square root of 5 minus square root of 3 space left parenthesis 1 right parenthesis end style, begin mathsize 18px style sin open parentheses x close parentheses equals 1 minus square root of 2 space left parenthesis 2 right parenthesis comma space end stylebegin mathsize 18px style space sin open parentheses x close parentheses plus cos open parentheses x close parentheses equals 2 space left parenthesis 3 right parenthesis end stylephường trình nào vô nghiệm?

  1. (2)

  2. (1)

  3. (3)

  4. (1) và (2)

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Hàm số có bảng biến thiên như sau: Bất phương trình nghiệm đúng với mọi khi và chỉ khi

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG