Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các phương trình dưới đây, đâu là phương trình chính tắccủa parabol có tiêu điểm là F(2 ; 0)?

Trong các phương trình dưới đây, đâu là phương trình chính tắc của parabol có tiêu điểm là F(2 ; 0) ?

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

- Đi với tiêu điểm F ( 2 p ​ ; 0 ) ta có y 2 = 2 p x ( 1 ) là phương trình chính tắc của parabol. Theo đó F ( 2 p ​ ; 0 ) ≡ F ( 2 ; 0 ) khi và chỉkhi 2 p ​ = 2 ⇔ p = 4 . Thay vào (1)ta có phương trình phải tìm là y 2 = 8 x

- Đi với tiêu điểm ta có là phương trình chính tắc của parabol. Theo đó khi và chỉ khi .

Thay vào (1) ta có phương trình phải tìm là

5

Câu hỏi tương tự

Phương trình chính tắc đường thẳng đi qua điểm M(1,-1,2) và vuông góc với mặt phẳng ( β ) : 2 x+y+3 z-19=0 là :

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG