Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các phương án dưới đây đâu là đồ thị hàm số y = − x 4 + 2 x 2 − 1 ?

Trong các phương án dưới đây đâu là đồ thị hàm số ?

R. Roboteacher109

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Với x=0 thì y=-1 ta loại được đáp án A và C Hám số y = − x 4 + 2 x 2 − 1 là hàm trùng phương có hệ số a=-1, b=2 các hệ số a.b=-2<0 suy ra hàm số có 3 cực trị suy ra có đáp án D thỏa mãn

Với x=0 thì y=-1 ta loại được đáp án A và C

Hám số  là hàm trùng phương có hệ số a=-1, b=2

các hệ số a.b=-2<0 suy ra hàm số có 3 cực trị suy ra có đáp án D thỏa mãn 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x 3 − 3 x 2 + 2 có đồ thị (C). Gọi m là số giao điểm của (C) và trục hoành. Tìm m.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG