Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các phân số sau, phân số nào lớn hơn là: A. B. C. D.

Trong các phân số sau, phân số nào lớn hơn 3 over 5 là: 
A. 11 over 20 

B. 8 over 15 

C. 10 over 15 

D. 23 over 40 
 

  1. 11 over 20

  2. 8 over 15 

  3. 10 over 15 

     

  4. 23 over 40 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. Phương pháp: So sánh với các phân số đã cho, rồi tìm ra phân số nào là phân số lớn hơn . Cách giải: Ta có: =

ĐÁP ÁN C. 10 over 15 

Phương pháp: So sánh 3 over 5 với các phân số đã cho, rồi tìm ra phân số nào là phân số lớn hơn 3 over 5 .

Cách giải:

Ta có : 3 over 5 = 12 over 20 greater than 11 over 20

3 over 5 equals 9 over 15 greater than 8 over 15 3 over 5 equals 9 over 15 less than 10 over 15 3 over 5 equals 24 over 40 greater than 23 over 40 


 

2

Câu hỏi tương tự

Nếu thì x bằng A. B. C. D.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG