Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào sai?

Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào sai?

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Giá trị lượng giác của góc đặc biệt.

Giá trị lượng giác của góc đặc biệt.

8

Câu hỏi tương tự

Cho cos α = − 5 3 ​ . Hãy tính sin α , cos α , cos α .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG