Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng? 

  1. sin(180º − α) = − cos α.  

  2. sin(180º − α) = − sin α. 

  3. sin(180º − α) = sin α. 

  4. sin(180º − α) = cos α. 

R. Robo.Ctvx4

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải. Hai góc bù nhau α và (180º − α) thì cho có giá trị của sin bằng nhau. Chọn đáp án C

Lời giải.
Hai góc bù nhau α và (180º − α) thì cho có giá trị của sin bằng nhau.
Chọn đáp án C

1

Câu hỏi tương tự

Sử dụng máy tính cầm tay, tìm ( 0 ∘ ≤ α ≤ 18 0 ∘ ) biết cos α = − 0 , 2341

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG