Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào sai?

Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào sai?
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Vì ∫ ​ sin 2 x d x ​ = − cos x + C

Đáp án B

Vì 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) , liên tục trên Rvà có bảng biến thiên như hình bên. Tìm số nghiệm thực của phương trình 2 f ( x ) + 7 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG