Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề đúng là:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề đúng là:
 

 1. Mọi hình chóp tam giác luôn có mặt cầu ngoại tiếp
   

 2. Nếu hình chóp tứ giác có măt cầu ngoại tiếp thì đáy của hình chóp phải hình chữ nhật
   

 3. Hình Ịăng trụ có mặt cầu ngoại tiếp khi và chỉ khi đáy của nó là đa giác nội tiếp đường tròn
   

 4. Mọi hình hộp luôn có mặt cầu ngoại tiếp.
   

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A đúng vì ta có cách cách dựng tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đó là: Bước 1: dựng trục đường tròn ngoại tiếp đáy Bước 2: dựng một mặt trung trực của một cạnh bên bất kì và cho giao vớitrục đường tròn ở bước 1. Khi đó giao điểm vừa,nhận đượcchính là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp. Từ đó, ta. thấy chỉ cần ở bước 1 tồn tại trục đường tròn ngoại tiếp đáy là sẽ dựng được tâm mặt cầu ngoại tiếp. Mặt khác mọi tam giác đều tồn tại tâm đường tròn ngoại tiếp.

A đúng vì ta có cách cách dựng tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đó là: Bước 1: dựng trục đường tròn ngoại tiếp đáy

Bước 2: dựng một mặt trung trực của một cạnh bên bất kì và cho giao với trục đường tròn ở bước 1. Khi đó giao điểm vừa,nhận được chính là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.

Từ đó, ta. thấy chỉ cần ở bước 1 tồn tại trục đường tròn ngoại tiếp đáy là sẽ dựng được tâm mặt cầu ngoại tiếp. Mặt khác mọi tam giác đều tồn tại tâm đường tròn ngoại tiếp.
 

1

Câu hỏi tương tự

Tính theo thể tích khối lăng trụ đứng có đáy là hình thoi cạnh , góc bằng và cạnh bên bằng .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG