Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

. . . . Vậy đáp án sai là D.

.

.

.

.

Vậy đáp án sai là D.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) xác định trên K và F ( x ) là một nguyên hàm của f ( x ) trên K. Khẳng định nào dưới đây đúng?

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG