Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

  1. Có đúng hai mặt phẳng cắt nhau theo một đường thẳng cho trước..

  2.  Hai mặt phẳng có một điểm chung duy nhất.

  3. Hai mặt phẳng cùng chứa hai cạnh của một tam giác thì trùng nhau..

  4. Có đúng hai mặt phẳng phân biệt đi qua ba điểm phân biệt..

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. Hai mặt phẳng có một điểm chung duy nhất.

ĐÁP ÁN B.  Hai mặt phẳng có một điểm chung duy nhất. 

1

Câu hỏi tương tự

Tính giới hạn sau: lim n 1 3 + 2 3 + ... + n 3 ​ 1 2 + 2 2 + ... + n 2 ​

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG