Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề đúng là

Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề đúng là

  1. Trong không gian, cho hai đường thẳng song song. Đường thẳng nào vuông góc với đường thẳng thứ nhất thì cũng vuông góc với đường thẳng thứ hai.

  2. Trong không gian, hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

  3. Trong không gian, hai đường thẳng phân biệt vuông góc với nhau thì chúng cắt nhau.

  4. Trong không gian, hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì vuông góc với nhau.

D. Daisynguyen

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A

Chọn A

1

Câu hỏi tương tự

Một chất điểm chuyển động trong 20 giây đầu tiên có phương trình , trong đó với tính bằng giây và tính bằng mét (m) . Hỏi tại thời điểm gia tốc của vật đạt giá trị nhỏ nhất thì vận tốc của vật bằng ba...

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG