Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai? A. Hình thang có 2 cạnh bên bằng nhau là hình thang cân B. Tứ giác có 2 cạnh đối song song là hình thang C. Hình thang cân có 1 góc vuông là hình chữ nhật D. Hình chứ nhật có 2 đường chéo vuông góc là hình vuông.

 Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. Hình thang có 2 cạnh bên bằng nhau là hình thang cân

B. Tứ giác có 2 cạnh đối song song là hình thang

C. Hình thang cân có 1 góc vuông là hình chữ nhật

D. Hình chứ nhật có 2 đường chéo vuông góc là hình vuông.

  1. Hình thang có 2 cạnh bên bằng nhau là hình thang cân

  2. Tứ giác có 2 cạnh đối song song là hình thang

  3. Hình thang cân có 1 góc vuông là hình chữ nhật

  4. Hình chứ nhật có 2 đường chéo vuông góc là hình vuông

P. Trần

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong hình dưới, biết ABCD là hình thang vuông, tam giác BMC đều. Số đo của góc ABC là: A. 60 o B. 130 o C. 150 o D. 120 o

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG