Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai ?

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

  1.  Một dãy số là một hàm số.

  2. Dãy số u subscript n equals open parentheses negative 1 half close parentheses to the power of n minus 1 end exponent là dãy số không tăng cũng không giảm dưới.

  3. Mỗi dãy số tăng là một dãy số bị chặn

  4. Một hàm số là một dãy số.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. Một hàm số là một dãy số. Phương pháp: Dùng các định nghĩa dãy số, dãy tăng, dãy giảm,… để kiểm tra tính đúng, sai của các đáp án. Cách giải : Chọn A. : Định nghĩa dãy số: Dãy số là một hàm số xác định trên tập hợp số nguyên dương = > A đúng.

 ĐÁP ÁN D. Một hàm số là một dãy số. 

Phương pháp: Dùng các định nghĩa dãy số, dãy tăng, dãy giảm,… để kiểm tra tính đúng, sai của các đáp án.

Cách giải:

Chọn A. : Định nghĩa dãy số: Dãy số là một hàm số xác định trên tập hợp số nguyên dương = > A đúng.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là tứ giác lồi, O là giao điểm của đường chéo AC và BD . Thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng qua O , song song với AB và SC là hình gì?

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG