Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

  1. Hình chóp đều có tất cả các cạnh bằng nhau

  2. Hình chóp đều có các cạnh đáy bằng nhau

  3. Hình chóp đều có các cạnh bên bằng nhau    

  4. Tứ diện đều là một chóp tam giác đều.

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là A. Hình chóp đều có đáy là đa giác đều và các cạnh bên bằng nhau.

Đáp án đúng là A.

Hình chóp đều có đáy là đa giác đều và các cạnh bên bằng nhau.

1

Câu hỏi tương tự

Đầu mỗi tháng chị tâm gửi vào ngân hàng 3.000.000đồngtheo hình thức lãi kép với lãi suất 0,6% 1 tháng. Biết rằng ngân hàng chỉ kết toán vào cuối tháng và lãi suất ngân hàng không thay đổi trong thời g...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG