Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các hình vẽ sau, hình nào biểu diễn đồ thị của hàm số y = − x 4 + 2 x 2 + 3 .

Trong các hình vẽ sau, hình nào biểu diễn đồ thị của hàm số .

T. Tutor2

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bài tập này thuộc dạng nhận diện đồ thị hàm số khi biết công thức hàm số. Hàm số y = − x 4 + 2 x 2 + 3 có hệ số a = − 1 < 0 nên ta loại đáp án B, C. Thay x = 1 vào hàmsố ta có: y = − 1 4 + 2. 1 2 + 3 = 4 nên đồ thị của hàm số đi qua điểm ( 1 ; 4 ) . Khi đó, ta loại được đáp án D. Vậy đáp án A đúng.

Bài tập này thuộc dạng nhận diện đồ thị hàm số khi biết công thức hàm số.

Hàm số  có hệ số  nên ta loại đáp án B, C.

Thay  vào hàm số ta có:  nên đồ thị của hàm số đi qua điểm . Khi đó, ta loại được đáp án D.

Vậy đáp án A đúng.

1

Câu hỏi tương tự

Cho đường cong như hình vẽ dưới đây. Đường cong trên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG