Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các hình sau, hình nào là hình chóp cụt?

Trong các hình sau, hình nào là hình chóp cụt?

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là C. + Hình A: Tồn tại mặt bên không phải hình thang. + Hình B: Các cạnh bên không đồng quy. + Hình D: Các cạnh bên không đồng quy. + Hình C: Các mặt bên là các hình thang và các cạnh bên đồng quy nên C là hình chóp cụt.

Đáp án đúng là C.

+ Hình A: Tồn tại mặt bên không phải hình thang.

+ Hình B: Các cạnh bên không đồng quy.

+ Hình D: Các cạnh bên không đồng quy.

+ Hình C: Các mặt bên là các hình thang và các cạnh bên đồng quy nên C là hình chóp cụt.

1

Câu hỏi tương tự

Số đỉnh của hình mười hai mặt đều là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG