Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các hình đa diện dưới đây, hình nào không tồn tại mặt cầu ngoại tiếp?

Trong các hình đa diện dưới đây, hình nào không tồn tại mặt cầu ngoại tiếp?

  1. Hình 1

  2. Hình 2

  3. Hình 3

  4. Hình 4

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hình 3 là lăng trụ đứng với đáy là hình thang vuông với hai đáy có độ dài khác nhau nên đáy không tồn tại đường tròn ngoại tiếp. Vậy hình 3 không tồn tại mặt cầu ngoại tiếp.

Hình 3 là lăng trụ đứng với đáy là hình thang vuông với hai đáy có độ dài khác nhau nên đáy không tồn tại đường tròn ngoại tiếp. Vậy hình 3 không tồn tại mặt cầu ngoại tiếp.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y= − x 3 + 3 x 2 + 9 x + 4 . Hàm số đồng biến trên khoảng nào sau đây:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG