Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các hàm số sau đây, hàm số nào đồng biến trên R

Trong các hàm số sau đây, hàm số nào đồng biến trên R 
 

  1. y space equals space open parentheses straight pi over 3 close parentheses to the power of x

  2. y space equals space open parentheses fraction numerator 1 over denominator square root of 3 end fraction close parentheses to the power of x

  3. y space equals space open parentheses 2 over e close parentheses to the power of x

  4. y space equals space open parentheses fraction numerator 1 over denominator square root of 2 end fraction close parentheses to the power of x

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có : Hàm số đồng biến trên R

Ta có :  0 less than straight pi over 3 less than 1 rightwards double arrow Hàm số y space equals space open parentheses straight pi over 3 close parentheses to the power of x đồng biến trên R

1

Câu hỏi tương tự

Cho phương trình . Gọi là tập hợp tất cả các số tự nhiên mà phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa . Tính tổng các phần tử của .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG