Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên các khoảng xác định của nó:

 Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên các khoảng xác định của nó:

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

. Hàm số nghịch biến trên . . Hàm số đồng biến trên . . Hàm số đồng biến trên . . Hàm số đồng biến trên .

. Hàm số nghịch biến trên .

. Hàm số đồng biến trên .

. Hàm số đồng biến trên .

. Hàm số đồng biến trên .

1

Câu hỏi tương tự

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG