Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các hàm số sau hàm số nào nghịch biến trên tập số thực

Trong các hàm số sau hàm số nào nghịch biến trên tập số thực

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì hàm số bậc 2 và hàm phân thức bậc nhất nên không đơn điệu trên tập xác định nên loại đi hai đáp án A và D. Hàm số bậc nhất y = x + 5 có hệ số a = 1 > 0 nên hàm số luôn đồng biến trên R nên loại đáp án C. Vậy chọn đáp án B.

Vì hàm số bậc 2 và hàm phân thức bậc nhất nên không đơn điệu trên tập xác định nên loại đi hai đáp án A và D.

Hàm số bậc nhất  có hệ số  nên hàm số luôn đồng biến trên  nên loại đáp án C.

Vậy chọn đáp án B.

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG