Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm lũy thừa?

Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm lũy thừa?
 

  1. f left parenthesis x right parenthesis equals cube root of x

  2. f left parenthesis x right parenthesis equals 4 to the power of x

  3. f left parenthesis x right parenthesis equals e to the power of x

  4. f left parenthesis x right parenthesis equals x to the power of 1 third end exponent

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số lũy thừa là hàm số có dạng với . Phương án A là hàm căn thức với tập xác định . Phương án B, C là các hàm số mũ. Đáp án D : là hàm lũy thừa với tập xác định .

Hàm số lũy thừa là hàm số có dạng f left parenthesis x right parenthesis equals x to the power of alpha  với alpha element of straight real numbers .

Phương án A là hàm căn thức với tập xác định D equals straight real numbers . Phương án B, C là các hàm số mũ.

Đáp án D : f left parenthesis x right parenthesis equals x to the power of 1 third end exponent  là hàm lũy thừa với tập xác định D equals open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses .

7

Câu hỏi tương tự

Một vật chuyển động với vận tốc thay đổi theo thời gian được tính bởi công thứcv(t)=5t+1, thời gian tính theo đơn vị giây, quãng đường vật đi được tính theo đơn vị mét. Quãng đường vật đó đi được tron...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG