Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến

Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến

  1. y = tanx

  2. y = x cubed space plus space x to the power of 2 space end exponent plus space x

  3. y = fraction numerator x space plus space 2 over denominator x space plus space 5 end fraction

  4. y = 1 over 2 to the power of x

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì A, B, C là các hàm có đạo hàm A. y' = > 0 , B. y' = > 0 , C. y' = > 0 , D. y' = ln < 0 , Nên y = nghịch biến

Vì A, B, C là các hàm có đạo hàm

A. y' = fraction numerator 1 over denominator c o s squared x end fraction > 0 , for all x element of D

B. y' = 3 x squared space plus space 2 x space plus space 1 > 0 , for all x element of D

C. y' = 3 over left parenthesis x plus 5 right parenthesis squared > 0 , for all x element of D

D. y' = left parenthesis 1 half right parenthesis to the power of xln1 half< 0 , for all x element of D 

Nên y = left parenthesis 1 half right parenthesis to the power of x nghịch biến

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x − 1 m x 2 + 2 m x + m + 1 ​ trong đó m là tham số Tìm các giá trị của m để đố thị của (C) có cả tiệm cận đứng lắn tiệm cạ̣n xiên. Tim điếu kiện cho m để đố thị của (C) có cực đạ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG