Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm lũy thừa ?

Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm lũy thừa ?

  1. begin mathsize 18px style f left parenthesis x right parenthesis equals cube root of x end style

  2. begin mathsize 18px style f left parenthesis x right parenthesis equals 4 to the power of x end style

  3. begin mathsize 18px style f left parenthesis x right parenthesis equals e to the power of x end style

  4. begin mathsize 18px style f left parenthesis x right parenthesis equals x to the power of 1 third end exponent end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số lũy thừa là hàm số có dạng với Phương án A là hàm căn thức với tập xác định . Phương án B, C là các hàm số mũ. Đáp án D : là hàm lũy thừa với tập xác định .

Hàm số lũy thừa là hàm số có dạng begin mathsize 18px style f left parenthesis x right parenthesis equals x to the power of alpha end style  với begin mathsize 18px style alpha element of straight real numbers end style

Phương án A là hàm căn thức với tập xác định begin mathsize 18px style D equals straight real numbers end style.

Phương án B, C là các hàm số mũ.

Đáp án D : begin mathsize 18px style f left parenthesis x right parenthesis equals x to the power of 1 third end exponent end style  là hàm lũy thừa với tập xác định begin mathsize 18px style D equals left parenthesis 0 semicolon plus infinity right parenthesis end style .

 

4

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG