Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào nghịch biến trên tập số thực R ?

Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào nghịch biến trên tập số thực ?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D vì 0 < e 2 ​ < 1 nên hàm số y = ( e 2 ​ ) x nghịch biến trên R

Chọn D vì  nên hàm số  nghịch biến trên 
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho một vật bắt đầu chuyển động thẳng với biểu thức gia tốc a = t + 2 ( m 2 / s ). Khi vật có vận tốc bằng 30 m/s thì nó đã đi được một quãng đường tương ứng bằng:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG