Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào nghịch biến trên tập số thực R?

Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào nghịch biến trên tập số thực R?
 

  1. y space equals space open parentheses straight pi over 3 close parentheses to the power of x

  2. y space equals log subscript x over 4 end subscript left parenthesis 2 x squared plus 1 right parenthesis

  3. y space equals space open parentheses 2 over e close parentheses to the power of x

  4. y space equals space log subscript 2 over 3 end subscript x

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A : TXĐ : D = R Ta có : là hàm đồng biến trênR loại đáp án A Đáp án B: TXĐ : D = R Ta có : hàm số có sự đổi dấu qua điểm x = 0 loại đáp án B Đáp án C: TXĐ : D = R Ta có : làhàm nghịch biến trênR chọn đáp án C

Đáp án A : TXĐ : D = R

Ta có : a equals straight pi over 3 greater than 1 space rightwards double arrow y space equals space open parentheses straight pi over 3 close parentheses to the power of x là hàm đồng biến trên R

rightwards double arrow loại đáp án A

Đáp án B : TXĐ : D = R

Ta có : y apostrophe equals fraction numerator 2 x over denominator left parenthesis 2 x squared plus 1 right parenthesis ln 2 end fraction rightwards double arrow y apostrophe equals 0 space left right double arrow x equals 0 space

rightwards double arrowhàm số có sự đổi dấu qua điểm x = 0  loại đáp án B

Đáp án C : TXĐ : D = R

Ta có :  a equals 2 over e less than 1 space rightwards double arrow y equals open parentheses 2 over e close parentheses to the power of x là hàm nghịch biến trên R

rightwards double arrowchọn đáp án C

1

Câu hỏi tương tự

Đầu mỗi tháng chị tâm gửi vào ngân hàng 3.000.000đồngtheo hình thức lãi kép với lãi suất 0,6% 1 tháng. Biết rằng ngân hàng chỉ kết toán vào cuối tháng và lãi suất ngân hàng không thay đổi trong thời g...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG