Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào nghịch biến trên tập số thức R ?

Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào nghịch biến trên tập số thức R ?
 

  1. y equals open parentheses straight pi over 3 close parentheses to the power of x

  2. y equals log subscript 1 third end subscript x

  3. y equals log subscript straight pi over 4 end subscript left parenthesis x squared plus 1 right parenthesis

  4. y equals open parentheses 2 over e close parentheses to the power of x

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét đáp án A có: đồng biến trên loại đáp án A. Loại đáp án B vì TXĐ là: . Xét đáp án C có: hàm số không thể nghịch biến trên R loại đáp án C.

Xét đáp án A có: straight pi over 3 almost equal to 1 comma 047 greater than 0 rightwards double arrow y equals open parentheses straight pi over 3 close parentheses to the power of x  đồng biến trên loại đáp án A. 
Loại đáp án B vì TXĐ là: open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses
Xét đáp án C có: y apostrophe equals fraction numerator 2 x over denominator left parenthesis x squared plus 1 right parenthesis ln begin display style straight pi over 4 end style end fraction rightwards double arrow y apostrophe equals 0 left right double arrow x equals 0
rightwards double arrowhàm số không thể nghịch biến trên R rightwards double arrow loại đáp án C. 
 

1

Câu hỏi tương tự

GIải phương trình: 2 x 3 + 7 x 2 + 5 x + 4 = 2 ( 3 x − 1 ) ( 3 x − 1 ​ ) (2)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG