Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào nghịch biến trên tập số thực

Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào nghịch biến trên tập số thực begin mathsize 16px style straight real numbers end style

  1. begin mathsize 16px style y equals open parentheses straight pi over 3 close parentheses to the power of x end style

  2. begin mathsize 16px style y equals log subscript straight pi over 4 end subscript open parentheses 2 x squared plus 1 close parentheses end style

  3. begin mathsize 16px style y equals open parentheses 2 over e close parentheses to the power of x end style

  4. begin mathsize 16px style y equals log subscript 2 over 3 end subscript x end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì nên nghịch biến trên .

Vì begin mathsize 16px style 2 over e less than 1 end style nên begin mathsize 16px style y equals open parentheses 2 over e close parentheses to the power of x end style nghịch biến trên begin mathsize 16px style straight real numbers end style.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = − 3 2 ​ x 3 + (m - 1)x 2 + (3m - 2)x - 3 5 ​ có đồ thị là (C m ). Tìm m để trên (C) có hai điểm phân biệt M 1 (x 1 ; y 1 ), M 2 (x 2 ; y 2 )thỏa mãn x 1 .x 2 > 0 và tiếp tuyến của...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG