Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các dãy số sau, có bao nhiêu dãy là cấp số cộng? a) Dãy số (u n ) với u n = 4n b) Dãy số (v n ) với v n =2n 2 +1 c) Dãy số (w n ) với d) Dãy số (t n ) với

Trong các dãy số sau, có bao nhiêu dãy là cấp số cộng?

a)  Dãy số (unvới un = 4n   

b) Dãy số (vn) với vn =2n2 +1

c) Dãy số (wn) với w subscript n equals n over 3 minus 7

d) Dãy số (tn với t subscript n equals square root of 5 minus 5 n

  1. 4

  2. 2

  3. 1

  4. 3

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. 3 Dựa vào khái niệm và dấu hiệu nhận biếtcủa cấp số cộng, ta có: Chọn b) Dãy số (v n ) với v n =2n 2 +1 => đúng Chọn c) Dãy số (w n ) với => đúng Chọn d) Dãy số (t n ) với => đúng

ĐÁP ÁN D. 3 

Dựa vào khái niệm và dấu hiệu nhận biết của cấp số cộng, ta có: 

 Chọn b) Dãy số (vn) với vn =2n2 +1 => đúng

 Chọn c) Dãy số (wn) với w subscript n equals n over 3 minus 7=> đúng

Chọn d) Dãy số (tn với t subscript n equals square root of 5 minus 5 n=> đúng

2

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 5 và có 3 chữ số khác nhau?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG