Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các câu sau đây, câu nào không đúng?

Trong các câu sau đây, câu nào không đúng?

  1. Bất kì một hình hộp chữ nhật nào cũng có một mặt cầu ngoại tiếp.

  2. Bất kì một hình tứ diện nào cũng có một mặt cầu ngoại tiếp.

  3. Bất kì một hình chóp đều nào cũng có một mặt cầu ngoại tiếp.

  4. Bất kì một hình hộp nào cũng có một mặt cầu ngoại tiếp.

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

+ Ta có: Hình hộp chữ nhật luôn có tâm cách đều các đỉnh của hình hộp, do đó luôn xác định được một mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật. + Ta có cách xác định mặt cầu ngoại tiếp hình chóp: - Xác định trục đường tròn của mặt phẳng đáy, nghĩa là đường thẳng đi qua tâm đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy. - Lấy giao điểm của trục đường tròn với trung trực của cạnh bên hình chóp. Vì vậy, hình tứ diện và hình chóp đều luôn có mặt cầu ngoại tiếp. Do đó đáp án A, B, C đúng. Vậy chọn đáp án không đúng là D.

+ Ta có: Hình hộp chữ nhật luôn có tâm cách đều các đỉnh của hình hộp, do đó luôn xác định được một mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật.

+ Ta có cách xác định mặt cầu ngoại tiếp hình chóp:

- Xác định trục đường tròn của mặt phẳng đáy, nghĩa là đường thẳng đi qua tâm đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy.

- Lấy giao điểm của trục đường tròn với trung trực của cạnh bên hình chóp.

Vì vậy, hình tứ diện và hình chóp đều luôn có mặt cầu ngoại tiếp. Do đó đáp án A, B, C đúng.

Vậy chọn đáp án không đúng là D.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp có ba cạnh vuông góc với nhau từng đôi một. Biết . Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG