Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong các bất phương trình sau, bất phương trình vô nghiệm là:

Trong các bất phương trình sau, bất phương trình vô nghiệm là:
 

  1. square root of x plus 3 end root less than x minus 3

  2. x squared minus x minus 2 less or equal than 0

  3. open vertical bar 2 x minus 1 close vertical bar plus open vertical bar x close vertical bar greater or equal than 2

  4. open parentheses x minus 1 close parentheses open parentheses 2 x plus 3 close parentheses less or equal than negative 4

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giả sử hàm số liên tục trên đoạn . Chứng minh rằng: ∫ 0 π /2 ​ f ( sin x ) d x = ∫ 0 π /2 ​ f ( cos x ) d x

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG