Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hàm số nào có bảng biến thiên như sau?

Trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hàm số nào có bảng biến thiên như sau?


 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D

Chọn D


 

1

Câu hỏi tương tự

Cho I = ∫ ​ x 2 − 4 x + 3 x 3 − 3 x 2 − x + 6 ​ d x = ( a x 2 + x + b ln ∣ ∣ ​ x − 1 x − 3 ​ ∣ ∣ ​ ) + C Và các mệnh đều sau: (1) Với x = a , y = b 1 ​ thì bất đẳng thức 2017 x 2 ​ + 2017 y 2 ​ ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG